Rola opinii klientów i recenzji produktów w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów online

11 maja 2023 0 Przez administrator

 

Wstęp

Rozdział 1
Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu
1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia
1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych
1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej
1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych

Rozdział 2
Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym

2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich
2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie
2.3. Determinanty zachowań konsumentów
2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów
2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów
2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów
2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców

Rozdział 3
Charakterystyka pokolenia Y

3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka
3.2. Jak kupuje generacja Y?

Rozdział 4
Rola mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pokolenie y – metodologia badań

4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Opis i metodyka badań
4.3. Wyniki badań własnych
4.3.1. Charakterystyka ogólna respondentów
4.3.2. Analiza pytań właściwych
4.4. Podsumowanie i wnioski końcowe

Zakończenie
Załącznik 1 – kwestionariusz ankiety
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel
Spis załączników