Kondycja finansowa wybranych spółek komunalnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wprowadzenie

Rozdział 1
Gospodarka komunalna w Polsce

1.1. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej
1.2. Formy organizacyjne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
1.3. Organizowanie działalności w formie spółek kapitałowych
1.4. Charakterystyka gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Rozdział 2
Teoretyczno-poznawcze aspekty analizy finansowej

2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
2.2. Rodzaje oraz metody analizy finansowej
2.3. Źródła informacji w analizie finansowej
2.4. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej

Rozdział 3
Charakterystyka spółek będących przedmiotem badania

3.1. Spółka Komunalna Y
3.1.1. Rys historyczny i przedmiot działalności
3.1.2. Struktura organizacyjna
3.1.3. Charakterystyka rynku
3.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w X
3.2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności
3.2.2. Struktura organizacyjna
3.2.3. Charakterystyka rynku

Rozdział 4
Ocena kondycji finansowej wybranych spółek

4.1. Analiza bilansu
4.2. Analiza rachunku zysku i strat
4.3. Ocena finansowa na podstawie analizy wskaźnikowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Oceń