Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wprowadzenie

Rozdział 1
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.1. Geneza pojęcia kapitału intelektualnego
1.2. Definicje kapitału intelektualnego
1.3. Istota i struktura kapitału intelektualnego
1.4. Znaczenie i rola pomiarów kapitału intelektualnego w zarządzaniu

Rozdział 2
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

2.1. Klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego
2.2. Ocena metod pomiaru kapitału

Rozdział 3
Pomiar i analiza zarządzania kapitałem intelektualnym w XYZ

3.1. Charakterystyka badanej spółki
3.2. Problem badawczy i metodologia badań własnych
3.3. Prezentacja wyceny kapitału intelektualnego
3.4. Wnioski i ocena metody VAICTM

Zakończenie
Spis literatury
Spis tabel i rysunków

Oceń