Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich. 4.19/5 (27)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………6

Rozdział 1.
Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja

1.1. Pojęcie, funkcje i rola menadzera ………8
1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14
1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20
1.4. Organizacja pracy menadzera ………24
1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26


Rozdział 2.
Istota podejmowania decyzji menadzerskich

2.1. Definicja i funkcje decyzji ………30
2.2. Typy decyzji menedzerskich……… 32
2.3. Sytuacje uruchamiajace procesy decyzyjne w zarzadzaniu……… 36
2.4. Modele procesów decyzyjnych ………40
2.5. Trudnosci w procesię decydowania ………43


Rozdział 3.
Czynniki i uwarunkowania rzutujace na decyzje menedzerskie w praktyce zarządzania

3.1. Obiektywne uwarunkowania decyzji menedzerskich ………45
3.2. Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych ………47
3.3. Rola intuicji w procesach decyzyjnych ………52
3.4. Metody i techniki wspomagania procesów decyzyjnych ………54
3.5. Metody pozyskiwania akceptacji dla decyzji menedzerskich……… 55


Rozdział 4.
Sztuka podejmowania decyzji wśród menadzerów w świetle badan wlasnych.

4.1. Zalozenia metodologiczne pracy: cel pracy, problematyka badan, metody badawcze……… 58
4.2. Sposób i metody podejmowania decyzji przez menadzerów oraz ich efektywnosc……… 61


Zakończenie ………75
Bibliografia……… 78
Aneks ………81


Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto