Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska 4.35/5 (20)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp………..4

Rozdział 1.
Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian

1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6
1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9
1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19
1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21


Rozdział 2.
Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów

2.1. Wspólczesne kierunki zmian modelu zatrudniania w przedsiębiorstwach ………..27
2.2. Korzysci ze stosowania elastycznych form zatrudniania – dla pracodawcy, pracownika oraz spoleczenstwa ………..31
2.3. Stosowanie rozwiazan elastycznego rynku pracy – badania literaturowe ………..40


Rozdział 3.
Opinia przedstawicieli Dolnego Slaska na temat koniecznych zmian w formach zatrudnienia – wyniki empirycznych badan wlasnych

3.1. Cel badan, problem badawczy, hipotezy, metodyka badan ………..47
3.2. Opis narzedzia badawczego oraz charakterystyka przedstawicieli przedsiebiorstw z Dolnego Slaska……….. 47
3.3. Formy zatrudnienia stosowane w badanych dolnoslaskich przedsiębiorstwach oraz preferencje respondentów ………..50
3.4. Opinie respondentów o korzysciach jakie pracodawca uzyskuje dzieki stosowaniu elastycznych form zatrudniania ………..57
3.5. Konieczne zmiany w formach zatrudnienia w opinii badanych ………..60


Rozdział 4.
Zmiany w formach zatrudniania – stan obecny a pozadany

4.1. Sugerowane zmiany w formach zatrudniania -wnioski z badan literaturowych ………..63
4.2. Wnioski oraz podsumowanie empirycznych badan wlasnych ………..64
4.3. Wnioski koncowe i postulatywne ………..66


Spis rysunków ………..67
Bibliografia ………..68
Zalaczniki ………..70
Ankieta……….. 70


Oceń