Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje

1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7
1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10
1.3 Rodzaje motywacji ………17
1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17
1.3.2 Motywacja negatywna ………17
1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18
1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20


Rozdzial 2.
Syndrom wypalenia zawodowego

2.1 Pojecie wypalenia zawodowego ………23
2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26
2.3 Wskazniki wypalenia zawodowego ………31
2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan ………38
3.2 Problematyka badawcza ………40
3.3 Rola badan ilosciowych i jakosciowych w naukach spolecznych ………45
3.4 Metody i techniki badawcze ………47
3.5 Wywiad swobodny……… 51
3.5 Dobór próby i organizacja badan……… 54
3.6 Metody opracowania wyników badan wlasnych……… 57


Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja badan wlasnych

4.1 Odczuwanie satysfakcji z pracy a motywacja do pracy zawodowej ………59
4.2 Zawody najbardziej narazone na wypalenie zawodowe w miejscu pracy………62
4.3 Wpływ wysokosci dochodów na wypalenie zawodowe ………64
4.4 Czynniki oddzialujace na wypalenie zawodowe w miejscu pracy……… 69
4.5 Stopien motywacji do pracy zawodowej a wypalenie zawodowe ………72
4.6 Podsumowanie ………77


Zakończenie……… 80
Bibliografia……… 82
Spis wykresów ………85
Spis tabel ………86
Kwestionariusz wywiadu ………87


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.