Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry 4.13/5 (24)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I.
Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych

1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6
1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9
1.3. Teorie motywacji ……….14
1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16
1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23
1.4. Narzedzia motywacji ……….28
1.4.1. Środki przymusu………. 30
1.4.2. Środki zachety ……….30
1.4.3. Środki perswazji ……….32
1.5. Warunki i zasady skutecznego motywowania ……….34


Rozdział II.
Motywowanie pracowników restauracji

2.1. Motywacja materialna ……….36
2.2. Motywacja niematerialna ……….41
2.3. Ocena systemu motywacji ……….46
2.4. Antymotywacja -bledy w motywowaniu ……….49


Rozdział III.
Wyniki i analiza badan wlasnych

3.1. Charakterystyka badanej grupy pracowników ……….52
3.2. Poziom zadowolenia z wykonywanej pracy i systemów motywowania………. 57
3.3. Nagrody finansowe a efektywnosc pracy ……….61
3.4. Korzysci pozaplacowe a motywacja pracowników ……….63
3.5. Czynniki demotywujace pracowników ……….67
3.6. Wnioski z przeprowadzonego badania wlasnego………. 69


Podsumowanie ……….71
Bibliografia ……….72
Wykaz tabel, rysunków i wykresów………. 74
Ankieta………. 76


Oceń