Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna

29 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Eventing w systemie marketingowym
      1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2
1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8
1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8
1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11
1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12
1.3. Rozwój event marketingu w Polsce i na świecie………. 15
1.4. Budowanie event marketingu w firmie………. 18

Rozdział II
Komunikacja w organizacji
      2.1. Cechy i funkcje komunikacji w organizacji………. 25
2.2 Rodzaje komunikacji………. 26
2.3. Proces komunikacji w organizacjach – charakterystyka………. 28

Bibliografia