Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej

29 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……..5

Rozdział 1
Kultura organizacyjna
      1.1. Cel rozdziału…….. 7
1.2. Definicja kultury…….. 7
1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8
1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10
1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10
1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11
1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13
1.8. Kultura ma znaczenie ……..14
1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15
1.9.1. Komunikacja wewnętrzna ……..15
1.9.2. Otoczenie organizacji ……..19

Rozdział 2
Charakterystyka firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.
      2.1. Cel rozdziału…….. 22
2.2. Struktura organizacyjna ……..22
2.3. Misja i wizja PKO BP Finat…….. 27
2.4. Przedmiot działalności…….. 32

Rozdział 3
Komunikacja firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.
      3.1. Cel rozdziału ……..37
3.2. Elementy kultury organizacyjnej w firmie…….. 37
3.3. Komunikacja wśród pracowników firmy ……..40
3.4. Komunikacja firmy z otoczeniem…….. 44
3.5. Podsumowanie działań PKO BP Finat ……..49

Zakończenie ……..51
Bibliografia…….. 52
Spis rysunków…….. 54
Spis tabel ……..54