Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.12/5 (25)

29 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……..3

Rozdział I
Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym
      1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej…….. 5
1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946…….. 6
1.3 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947r……… 13
1.4 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997 ……..19

Rozdział II
Uwarunkowania prawne dotyczące wyboru prezydenta rp i mające zastosowanie podczas trwania jego kadencji
      2.1 Tryb przeprowadzania wyboru prezydenta i zasady organizacji wyborów ……..23
2.2 Wymogi formalne wobec kandydatów na Prezydenta RP…….. 25
2.3 Kadencja, objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta RP…….. 28

Rozdział III
Specyfika i pozycja ustrojowa urzędu Prezydenta RP
      3.1 Akty urzędowe Prezydenta RP ……..37
3.2 Uprawnienia Prezydenta RP w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Państwa ……..39
3.3 Uprawnienia Prezydenta RP w dziedzinie spraw zagranicznych Państwa…….. 41
3.4. Pozycja Prezydenta RP wobec Sejmu, Senatu, Rady Ministrów…….. 44

Zakończenie ……..48
Bibliografia ……..51
Źródła prawa ……..53

Oceń