Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp……… 5

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego
1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6
1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12
1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15

Rozdział 2
Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie
      2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21
2.2. Organizacja i zadania……… 23
2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27

Rozdział 3
Doświadczenia PSP w powiecie węgorzewskim
      3.1. Walka z pożarami……… 33
3.2. Awarie techniczne……… 36
3.3. „Biały szkwał 2007”……… 37

Zakończenie ………42
Bibliografia……… 43

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.