Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych 4.45/5 (22)

29 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……… 5

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego
1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6
1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12
1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15

Rozdział 2
Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie
      2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21
2.2. Organizacja i zadania……… 23
2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27

Rozdział 3
Doświadczenia PSP w powiecie węgorzewskim
      3.1. Walka z pożarami……… 33
3.2. Awarie techniczne……… 36
3.3. „Biały szkwał 2007”……… 37

Zakończenie ………42
Bibliografia……… 43

Oceń