Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.55/5 (20)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi.
3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej.
3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie.

Rozdział 2
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdział 3
Instrumenty kadrowe.

5.1 Planowanie zasobów ludzkich.
5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy.
5.3 Szkolenie i doskonalenie pracowników.
5.4 Inne instrumenty kadrowe.

Rozdział 4
Metody rekrutacji w Przedsiebiorstwie X.

6.1 Charakterystyka Przedsiebiorstwa X.
6.2 Analiza naboru pracowników w Firmie ,X.
6.3 Wnioski wyplywajace z badan przeprowadzonych w Przedsiebiorstwie X .

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis wykresów, tabel i ilustracji.


Oceń