Proces motywacji pracowników w firmie Play 4.24/5 (25)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp………..2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy motywacji.

1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4
2. Definicje i zasady motywacji………..10
3. Modele i teorie motywacji………..12


Rozdział II
Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników.

1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24
2. Zasady wynagradzania………..26
3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29


Rozdział III
System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play.

1. Charakterystyka firmy Play………..32
2. Zatrudnienie w firmie Play………..35
3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36
4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41


Zakończenie………..46
Bibliografia………..48
Spis tabel………..51


Oceń