Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy motywacji.

1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4
2. Definicje i zasady motywacji………..10
3. Modele i teorie motywacji………..12


Rozdzial II
Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników.

1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24
2. Zasady wynagradzania………..26
3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29


Rozdzial III
System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play.

1. Charakterystyka firmy Play………..32
2. Zatrudnienie w firmie Play………..35
3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36
4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41


Zakończenie………..46
Bibliografia………..48
Spis tabel………..51


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>