Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota systemu motywacji

1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu.
3. Modele i teorie motywacji
3. Formy pobudzania motywacji.
4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników


Rozdzial 2.
Charakterystyka urzedu gminy.

1. Historia Urzędu Gminy.
2. Przedmiot i zakres działania
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia.
4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie XYZ.


Rozdzial 3.
Metody pobudzania motywacji stosowane w urzedzie gminy

1. Wykorzystywane systemy motywacyjne w Urzedzie Gmin.
2. Motywacja finansowa.
3. Motywacja pozafinansowa.
4. Ocena stosowanego systemu motywacyjnego.


Zakończenie
Bibliografia