Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5

Rozdzial 1
Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne

1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6
1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12
1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management

2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25
2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28
2.3 Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem………..34


Rozdzial 3
Wykorzystanie lean management w wybranych przedsiębiorstwach – analiza studium przypadków

3.1. Zalozenia badawcze pracy………..43
3.2. Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie Toyota………..45
3.3. Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie Mc Kinsey&Company………..48
3.4. Korzysci i zagrozenia wynikajace z zastosowania lean management w wybranych przedsiębiorstwach – wnioski z analizy studium przypadków………..52


Zakończenie………..57
Bibliografia
Spis tabel i rysunków………..59
Spis literatury………..61


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>