Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sukces w ekonomii społecznej

1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8
1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10
1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12
1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16
1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17
1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19
1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20
1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. 21


Rozdzial 2.
Podmioty ekonomii społecznej.

2.1.Działalność gospodarcza……….. 22
2.2.Zaklad Aktywnosci Zawodowej ………..26
2.3.Centrum integracji społecznej (CIS)……….. 29
2.4.Klub Integracji Spolecznej (KIS)……….. 32
2.5.Stowarzyszenia ………..34
2.6.Fundacje ………..37


Rozdzial 3.
Marketing a przedsiębiorstwa społeczne.

3.1.Definicja marketingu: ………..41
3.2.Marketing-mix czyli marketing mieszany. ………..43
3.3.Marketing spoleczny a marketing-mix………… 47
3.4. Zastosowanie marketingu w ekonomii społecznej……….. 48
3.5.Rynek, strategie, planowanie w ekonomii społecznej……….. 49


Rozdzial 4.
Zarządzanie w przedsiębiorstwach spolecznych.

4.1.Przedsiebiorstwo społeczne………..58
4.2.Przedsiebiorstwa społeczne w oparciu o okreslona przez nie misje………… 60
4.3.Kryteria przedsiębiorstwa społecznego ………..61
4.4.Cele działalności organizacji spolecznych ………..64
4.5.Modele funkcjonowania przedsiebiorstw spolecznych……….. 65
4.6.Organizacja w przedsiębiorstwie społecznym. ………..71


Podsumowanie i wnioski koncowe ………..76
Literatura


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>