Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Wstęp…………..4

Rozdzial I
Rekrutacja jako proces kadrowy

1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6
1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10
1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13
1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19


Rozdzial II
Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej

2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23
2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27
2.3. Referencje i rekomendacje…………..36
2.4. Problematyka decyzyjna w procesię rekrutacji i selekcji…………..39


Rozdzial III
Kompetentny menedzer i jego rola w sukcesię organizacji.

3.1. Istota pracy kierowniczej – kompetencje i potencjal…………..43
3.2. Style i techniki kierowania ludzmi…………..48
3.3. Zarządzanie wiedza a rola czynnika ludzkiego …………..55
3.4. Metody szkolenia i doskonalenia menedzerów…………..58


Zakończenie…………..63
Bibliografia…………..65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>