Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej 4.53/5 (19)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Partycypacja w zarządzaniu firma

1.1 Partycypacja – definicja……….8
1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10
1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14


Rozdział II
Zaangazowanie personelu

2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19
2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29
2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32
2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40


Rozdział III
Srodowisko badan – firma XYZ w Warszawie

3.1 Charakterystyka rynku wyrobów tytoniowych ……….42
3.2 Historia firmy XYZ……….51
3.3 Struktura organizacyjna……….55
3.4 Kluczowe kompetencje firmy……….57


Rozdział IV
Analiza wyników badan oraz zalecenia dla badanej firmy

4.1 Problem badawczy i cele badan……….63
4.2. Metodologia badawcza oraz narzedzia wykorzystane do badan w firmie XYZ ……….64
4.3 Prezentacja oraz analiza wyników badan……….66
4.3.1. Badanie ankietowe……….66
4.3.2 Analiza i ocena systemu zarządzania zasobami personalnymi w badanej firmie
4.3.3 Podsumowanie wyników wykonanych badan……… 73
4.4 Wnioski z badan oraz rekomendacje dla firmy XYZ……….75


Zakończenie……….78
Bibliografia……….82
Spis grafik, tabel, wykresów, schematów……….86
Aneks


Oceń