Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej


Wstęp……….3

Rozdzial I
Partycypacja w zarządzaniu firma

1.1 Partycypacja – definicja……….8
1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10
1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14


Rozdzial II
Zaangazowanie personelu

2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19
2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29
2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32
2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40


Rozdzial III
Srodowisko badan – firma XYZ w Warszawie

3.1 Charakterystyka rynku wyrobów tytoniowych ……….42
3.2 Historia firmy XYZ……….51
3.3 Struktura organizacyjna……….55
3.4 Kluczowe kompetencje firmy……….57


Rozdzial IV
Analiza wyników badan oraz zalecenia dla badanej firmy

4.1 Problem badawczy i cele badan……….63
4.2. Metodologia badawcza oraz narzedzia wykorzystane do badan w firmie XYZ ……….64
4.3 Prezentacja oraz analiza wyników badan……….66
4.3.1. Badanie ankietowe……….66
4.3.2 Analiza i ocena systemu zarządzania zasobami personalnymi w badanej firmie
4.3.3 Podsumowanie wyników wykonanych badan……… 73
4.4 Wnioski z badan oraz rekomendacje dla firmy XYZ……….75


Zakończenie……….78
Bibliografia……….82
Spis grafik, tabel, wykresów, schematów……….86
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>