Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Wstęp

Rozdzial I
Pojecie zakladu opieki zdrowotnej

1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne
1.2 Istota zdrowia publicznego
1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ
1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej


Rozdzial II
System zarządzania w ZOZ

2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO
2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ
2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych
2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim


Rozdzial III
Charakterystka centrum medycznego

3.1 Otoczenie i przedmiot badan
3.2 Zakres swiadczonych uslug
3.3 Struktura organizacyjna LCM
3.4 Polityka personalna


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4.1 Cele, problemy i hipotezy badawcze
4.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze
4.3 Organizacja i przebieg badan
4.4 Stopien efektywnosci zarządzania


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>