Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……… 5

Rozdział I
Teorie motywacji.

1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8
1.2 Ujecie teorii motywacji ………12
1.2.1 Teorie tresci ………12
1.2.2 Teorie procesu ………20
1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21


Rozdział II
Instrumenty pobudzania motywacji

2.1 Systemy motywacyjne ………24
2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26
2.3 Motywatory placowe ………29
2.3.1 Wynagrodzenia jako srodek oddzialywania motywacyjnego……… 29
2.3.2 Premia jako instrument skutecznej motywacji ………37
2.4 Motywatory pozaplacowe ………40
2.4.1 Awans jako srodek motywacji……… 44
2.4.2 Szkolenie i rozwój ………45
2.4.3 Kafeteryjne systemy wynagrodzeń ………48


Rozdział III
Motywowanie pracowników w firmie XXX

3.1 Charakterystyka badanej firmy ………51
3.2 Zasady motywowania pracowników w firmie XXX ………53
3.3 Metodyka badan ………55
3.4 Ocena obecnego systemu motywacyjnego stosowanego w firmie XXX ………55
3.5 Ocena systemu plac……… 66
3.6 Propozycje usprawnien w badanym zakresię ……… 71


Zakończenie……… 73
Literatura ………75
Spis rysunków i wykresów……… 77
Aneks ………79