Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I
Teorie motywacji.

1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8
1.2 Ujecie teorii motywacji ………12
1.2.1 Teorie tresci ………12
1.2.2 Teorie procesu ………20
1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21


Rozdzial II
Instrumenty pobudzania motywacji

2.1 Systemy motywacyjne ………24
2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26
2.3 Motywatory placowe ………29
2.3.1 Wynagrodzenia jako srodek oddzialywania motywacyjnego……… 29
2.3.2 Premia jako instrument skutecznej motywacji ………37
2.4 Motywatory pozaplacowe ………40
2.4.1 Awans jako srodek motywacji……… 44
2.4.2 Szkolenie i rozwój ………45
2.4.3 Kafeteryjne systemy wynagrodzeń ………48


Rozdzial III
Motywowanie pracowników w firmie XXX

3.1 Charakterystyka badanej firmy ………51
3.2 Zasady motywowania pracowników w firmie XXX ………53
3.3 Metodyka badan ………55
3.4 Ocena obecnego systemu motywacyjnego stosowanego w firmie XXX ………55
3.5 Ocena systemu plac……… 66
3.6 Propozycje usprawnien w badanym zakresię ……… 71


Zakończenie……… 73
Literatura ………75
Spis rysunków i wykresów……… 77
Aneks ………79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>