Elektroniczny biznes – nowe wyzwania w zarządzaniu firma 4.59/5 (17)

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I.
Problematyka zarządzania jako kluczowego
elementu wykorzystania potencjalu organizacji……….8

1.1. Rola zarządzania w funkcjonowaniu firmy……….9
1.2. Podstawowe procesy zarządzania……….12
1.3. Nadrzedna rola systemu informacyjnego w działalności
gospodarczej……….22
1.4. Zarządzanie informacja – istota i metody……….28
1.5. Systemy informatyczne a komunikacja……….32


Rozdział II.
Internet – elektroniczny system
globalnej komunikacji……….37

2.1. Podstawowe usługi i sposoby dostepu do sieci……….37
2.2. Cechy Internetu decydujace o jego znaczeniu w
zarzadzaniu
dzialalnoscia przedsiębiorstwa……….45
2.3. Problematyka transakcji finansowych w Internecie
……….49
2.4. Elektroniczny biznes a zagrozenia wynikajace ze
specyfiki Internetu……….62


Rozdział III.
Obszary zastosowania Internetu w działalności

przedsiębiorstwa……….71
3.1. Specyfika rynku wirtualnego……….72
3.2. Bankowośćelektroniczna……….79
3.3. Zarządzanie sprzedaza w Internecie……….84
3.4. Technologie informatyczne a nowe dziedziny zarządzania
……….89


Zakończenie……….94
Bibliografia……….97

Oceń