Elektroniczny biznes – nowe wyzwania w zarządzaniu firma


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Problematyka zarządzania jako kluczowego
elementu wykorzystania potencjalu organizacji……….8

1.1. Rola zarządzania w funkcjonowaniu firmy……….9
1.2. Podstawowe procesy zarządzania……….12
1.3. Nadrzedna rola systemu informacyjnego w działalności
gospodarczej……….22
1.4. Zarządzanie informacja – istota i metody……….28
1.5. Systemy informatyczne a komunikacja……….32


Rozdzial II.
Internet – elektroniczny system
globalnej komunikacji……….37

2.1. Podstawowe usługi i sposoby dostepu do sieci……….37
2.2. Cechy Internetu decydujace o jego znaczeniu w
zarzadzaniu
dzialalnoscia przedsiębiorstwa……….45
2.3. Problematyka transakcji finansowych w Internecie
……….49
2.4. Elektroniczny biznes a zagrozenia wynikajace ze
specyfiki Internetu……….62


Rozdzial III.
Obszary zastosowania Internetu w działalności

przedsiębiorstwa……….71
3.1. Specyfika rynku wirtualnego……….72
3.2. Bankowośćelektroniczna……….79
3.3. Zarządzanie sprzedaza w Internecie……….84
3.4. Technologie informatyczne a nowe dziedziny zarządzania
……….89


Zakończenie……….94
Bibliografia……….97

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>