Cyberprzestępczość a poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstep

Rozdział 1
Cyberprzestępczość we współczesnym świecie

1.1. Cyberprzestępczość – internetowe zagrożenie.
1.1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni.
1.1.2. Pojęcie cyberprzestępczości.
1.1.3. Geneza i istota cyberprzestępczości.
1.2. Wszechstronne zagrożenia w cyberprzestrzeni.
1.2.1. Kategorie zagrożeń w cyberprzestrzeni.
1.2.2. Ewolucja zagrożeń.
1.2.3. Występowanie zagrożeń cyberprzestrzeni w Polsce.
1.3. Podmioty i sposoby zwalczające cyberprzestępczość.
1.3.1. Metody zwalczania cyberprzestępczości.
1.3.2. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
1.3.3. Akty prawne zabezpieczające cyberprzestrzeń.
1.3.4. Doskonalenie sposobów zwalczania cyberprzestępczości.
1.3.5. Przykłady ataków w cyberprzestrzeni i ich skutki.

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań.

2.1. Przedmiot i cel badań.
2.1.1. Przedmiot badań.
2.1.2. Cel badań.
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze.
2.2.1. Problemy badawcze.
2.2.2. Hipotezy robocze.
2.3. Zmienne i wskaźniki.
2.3.1. Zmienne badawcze.
2.3.2. Wskaźniki badawcze.
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.4.1. Metody badawcze.
2.4.2. Narzędzia badawcze.
2.5. Obszar i organizacja badań.
2.5.1. Obszar badań.
2.5.2. Organizacja badań.

Rozdział 3
Analiza i omówienie wyników badań odnośnie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.

3.1. Charakterystyka respondentów.
3.2. Analiza wyników badań.

Zakończenie.
Bibliografia.
Załączniki.

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto