Wykorzystanie informatyki w logistyce 4.18/5 (22)

19 października 2015 0 Przez administrator

>


Rozdział I
Efektywne systemy logistyczne………3

1.Istota, pojecie i funkcje logistyki………3
2.Zarządzanie logistyczne………6
3.Systemy logistyczne………8


Rozdział II
Systemy informatyczne wspomagajace zarządzanie………15

2.1.Informatyka w zarządzaniu firma………15
2.2.Komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu – SAP, MRP, MRP2, TPM………20
2.3.Cechy systemu informatycznego………23
2.4.Systemy eksperckie………26
2.5.Logistyczny system informacji………29


Rozdział III
Usprawnienie procesów logistycznych za pomoca Auto ID i EDI………33

1.Automatyczna identyfikacja – kody kreskowe………33
2.Przyszłość kodów kreskowych………37
3.Elektroniczna wymiana danych – EDI………38
4.Zastosowanie EDI………39
5.Wykorzystanie EDI w przemysle motoryzacyjnym………40
6.Skutki wdrozenia………41


Rozdział IV
Standardy w logistyce………42

1.Potrzeba standardów w logistyce………42
2.System EAN UCC………47
3.Standardy EAN UCC w zarządzaniu lancuchem dostaw………48
4.Przyklady rozwiazan logistycznych z wykorzystaniem standardów EAN UCC………52


Bibliografia 63

Oceń