Rozpowszechnianie muzyki w Internecie za pomoca systemów dystrybucji plików (peer-to-peer)

19 października 2015 0 Przez administrator

>


Wstęp………1

Rozdział 1
Piractwo i prawo komputerowe………2

1.1 Prawne rozpowszechnianie muzyki w Internecie a prawa autorskie……….2
1.2 Piractwo komputerowe i jego rodzaje………5
1.3 Pirat swiadomy i nieswiadomy………9
1.4 Piractwo komputerowe na swiecie i w Polsce………10
1.5 Walka z piractwem………13


Rozdział 2
Dzwiek i muzyka w Internecie………19

2.1 Muzyka jako towar w Sieci………19
2.2 Dzwiek i techniki zapisu dzwieku………21
2.3 Metody kompresji dzwieku………25
2.4 Metody slownikowe kompresji dzwieku………28
2.5 Formaty plików dzwiekowych………31


Rozdział 3
Porównanie systemów dystrybucji plików Peer to Peer………35

3.1 Wprowadzenie do systemów Peer to Peer………35
3.2 Opis programów Peer to Peer objetych porównaniem………37
3.3 Kryteria porównawcze………44
3.4 Porównanie programów Peer to Peer………46
3.5 Podsumowanie………46


Zakończenie………53
Spis rysunków………54
Spis tablic………55
Spis literatury………55
Adresy stron internetowych………55