Modelowanie systemów informacji eksploatacyjnej

19 października 2015 0 Przez administrator


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy. Uzasadnienie podjecia tematu………3

Rozdział 1
Rola i znaczenie informacji eksploatacyjnej na
etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji
obiektu technicznego………5

3.1. Sprzezenia informacyjne pomiedzy procesami
projektowania, wytwarzania i eksploatacji………5
3.2. Znaczenie informacji eksploatacyjnej w fazie
projektowania obiektu………6
3.3. Rola informacji eksploatacyjnej na etapie
wytwarzania………9
3.4. Znaczenie informacji eksploatacyjnej dla procesu
eksploatacji………11
3.5. Znaczenie informacji w kosztach eksploatacji
obiektów technicznych………14


Rozdział 2.
Teoretyczne podstawy modelowania systemów
informacji eksploatacyjnej (SIE)………15

4.1. Modelowanie w ujęciu systemowym………19
4.2. Rodzaje transformacji danych w modelowanym SIE………25
4.3. Procedura modelowania SIE w odniesieniu do
przedmiotu badan………27


Rozdział 3.
Matematyczne modelowanie decyzyjne………31

5.1. Ogólna koncepcja modelowania rzeczywistosci
eksploatacyjnej………31
5.2. Identyfikacja poznawczo – ocenowa………35
5.3. Decyzyjne modelowanie matematyczne systemu
eksploatacji………41


Rozdział 4.
Modelowanie SIE dla urzadzen pracujacych w
cyklach okresowo-ciaglych………45

6.1. Schemat metodyki badan………45
6.2. Charakterystyka przedmiotu badan………46
6.3. Zasady suboptymalnej strategii odnowy………52
6.4. Identyfikacja ocenowa 55
6.5. Model sterowania eksploatacja urzadzen pracujacych
w cyklach okresowo-ciaglych………58
6.6. Model decyzyjny………61


Rozdział 5.
Nowa „generacja SIE” – systemy ekspertowe………68

7.1. Elementy skladowe systemu ekspertowego………69
7.2. Sposoby rozwiazywania problemów w systemach
ekspertowych………73
7.3. Pozyskiwanie wiedzy do baz wiedzy………76
7.4. Reprezentacja wiedzy faktograficznej………77
7.5. Reprezentacja wiedzy inferencyjnej………79


Wnioski koncowe………81

Bibliografia………82

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto