Handel elektroniczny (Electronic Commerce) w małych i srednich przedsiębiorstwach 4.27/5 (26)

19 października 2015 0 Przez administrator

>


Wstęp………. 5

Rozdział I
Electronic Commerce………7

1. Definicja Electronic Commerce ( handel elektroniczny )………
7
2. Wprowadzenie do Electronic Commerce………
8
3. Charakterystyka Electronic Commerce pod wzgledem partnerów transakcji……….
11
3.1. Kategoria: Business-to-business………
12
3.2. Kategoria: Business-to-consumer………
13
3.3. Kategoria: Administration-to-business………
13
3.4. Kategoria: Consumer-to-consumer……….
14


Rozdział II
Analiza potencjalu rynku dla małych i srednich przedsiebiorstw………15

1. Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw handlowych………
15
2. Analiza cech porównawczych klienteli małych i srednich przedsiebiorstw handlowych
z uzytkownikami Internetu……… 18
2.1. Socjodemograficzne cechy uzytkowników Internetu………
18
3. Potencjaly rynkowe dla małych i srednich przedsiebiorstw w handlowych………
20
3.1. Poprawa konkurencyjnosci………
22
3.2. Poprawa obslugi klienta……… 24
3.3. Redukcja kosztów transakcji………. 28


Rozdział III
Analiza zagrozen rynkowch………. 31

1. Zagrozenie substytucyjnosci handlowej……….
31
2. Przejecie poszczególnych funkcji handlowych przez firmy z innych branz………
33
3. Ryzyko bezpieczenstwa transakcji………
35
3.1. Bezpieczeństwo danych……… 35
3.2. Bezpieczeństwo platnosci………
38
3.3. Ryzyko inwestycyjne……… 40
3.4. Pozostale zagrozenia……… 41


Rozdział IV
Analiza szans rynkowych dla róznych produktów w Electonic Commerce………43

1. Analiza schematu……… 43
1.1. Produkty cyfrowe……… 44
1.2. Produkty niecyfrowe………. 48
1.3. Klasyfikacja produktu pod wzgledem przyzwyczajen zakupów………
51
1.3.1. Convenience goods………. 51
1.3.2. Swiadomie wybierane produkty………. 53
1.3.3. Dobra specjalnej potrzeby………. 56
1.3.4. Standardowe i zróznicowane produkty……….
58
1.3.5. Produkty zindywidualizowane………
61
1.3.6. Produkty konsumpcyjne……… 64
2. Przeslanki skutecznej dystrybucji produktów przez Internet………
66
3. Analiza tematyczna na podstawie dwóch wybranych produktów………
68
3.1. Ksiazki……… 68
3.2. Artykuly sportowe……… 71
3.3. Przeslanki zróznicowania zdatnosci dla Electronic Commerce ksiazek
i artykulów sportowych………
74
4. Możliwościdystrybucyjne……… 76
4.1. Dystrybucja poprzez Electronic-Shop……….
77
4.2. Dystrybucja poprzez Electronic-Malls……….
79
4.3. Podsumowanie………. 81


Zakończenie……… 84
Bibliografia……… 86

Oceń