Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych 4.12/5 (26)

19 października 2015 0 Przez administrator

>


Wstęp………3

Rozdział 1.
Cel i zakres pracy………5

Rozdział 2.
Media transmisyjne i ich parametry………6

2.1. Wprowadzenie………6
2.2. Tlumienie………6
2.3. znieksztalcenia………7
2.4. Szerokosc pasma………8
2.5. Kompatybilnosc elektroniczna (EMC)……… 9
2.6. Opóznienia………10
2.7. Dyspresja w mediach optycznych………10
2.8. Tlumiennosc jednostkowa………13
2.9. Apertura numeryczna………13


Rozdział 3.
Przewodowe media elektryczne………
15

3.1. Wprowadzenie………15
3.2. Kabel prosty ………15
3.3. Kable ekranowane………16
3.4. Kable skretkowe………17


Rozdział 4.
Media i urzadzenia optyczne………21

4.1. Wprowadzenie………21
4.2. Swiatlo jako medium transmisyjne………23
4.3. Generowanie swiatla………24
4.4. Odbiorniki swiatla………26
4.5. Budowa wlókna swiatlowodu………26
4.6. Rodzaje wlókien optycznych………27
4.7. Swiatlowód wielomodowy………27
4.8. Swiatlowód jednomodowy………29
4.9. Swiatlowód gradientowy………31
4.10. Rodzaje kabli optycznych………31
4.11. Zjawiska towarzyszace rozchodzeniu się swiatla………33
4.12. Wzmacniacz swiatlowodowy………34
4.13. Wzmacniacze EDFA………35
4.14. Transmisja solitonowa………36
4.15. Zwielokrotnienie falowe WDM………36
4.16. Wzmacniacze optyczne……….38
4.17. Konwertery dlugosci fali………39
4.18. Sprzeganie………39
4.19. Multipleksery ADM………40
4.20. Przezroczyste przelaczniki…………40

Rozdział 5.
Transmisja bezprzewodowa……….43

5.1. Wprowadzenie………43
5.2. Przyczyny stosowania sieci bezprzewodowych ………44
5.3. Zastosowanie sieci WLAN45
5.4. Wymagania stawiane sieciom bezprzewodowym………46
5.5. Wady i zalety sieci bezprzewodowych………47
5.6. Standaryzcja sieci bezprzewodowych………48
5.7. Trunking………49
5.8. System TETRA (Terresital trunked radio)………51
5.9. SYSTEM EDACS (Enhanced digital access communication system)………52
5.10. System Actionnet………53
5.11. System Digicom 7………53
5.12. Systemy o dostepie wielokrotnym………54
5.13. FDMA (Frequency division multiple access)………55
5.14. TDMA (Time division multiple access)……….55
5.15. CDMA (Code division multiple access)……….56


Rozdział 6.
Sieci satelitarne………58

6.1. Wprowadzenie………58
6.2. Orbity satelinarne………59
6.3. Sieci VSAT………61
6.4. Konfiguracje fizyczne sieci VSAT………62
6.5. Organizacja transmisji w sieci VSAT………64
6.6. Komunikacja w sieci VSAT………65
6.7. Interfejs uzytkownika sieci VSAT………66
6.8. Emulacja protokolów………67
6.9. Jadro sieciowe………69
6.10. Komunikacja w kanle od stacji koncowych do stacji centralnej………70
6.11. Komunikacja w kanale od stacji centralnej do sracji koncowych………71
6.12. Zastosowanie sieci VSAT………72
6.13. Algorytmy dostepu do kanalu satelitarnego………73
6.14. Metdy stalego przdzialu zasobów………75
6.15. Metody losowego przydzialu zasobów………76
6.16. Metody dostepu rezerwacyjnego………77
6.17. Metody przydzialu zasobów na zadanie………77

Rozdział 7.
Metody dostepu do medium………78

7.1. Wprowadzenie………78
7.2. Klasyfikacja metod dostepu………78
7.3. Formaty informacji………82
7.4. Format ramki ethernet………83
7.5. Format ramki FDDI………84
7.6. Format komórki ATM………86

Rozdział 8.
Klasyfikacja sygnalów i wybrane typy sygnalów………92

8.1. Waskopasmowe………92
8.2Szerokopasmowe………92
8.3.Sygnaly pradowe, napieciowe………94
8.3.1. Przesuniecie fazowe przebiegów sinusoidalnych………95
8.3.2. Przebiegi niesinusoidalne………95
8.3.3. Pojęcie stanu nieustalonego i ustalonego w obwosach liniowych………95
8.4. Wybrane typy sygnalów………96
8.4.1. V.28………97
8.4.2. 20MA Aktualna petla………98
8.4.3. V.11(RS-422A/V.11)………99
8.5. Wspólosiowe sygnaly kabla………100
8.6. Optyczne sygnaly swiatlowodu ………100
8.7. Sygnaly radiowe i satelitarne………101
8.8. Propagacja opóznienia sygnalu………103


Podsumowanie………104
Spis literatury………105
Streszczenie………106

Oceń