Wykorzystanie Internetu w strategii sprzedaży firmy XYZ 4.35/5 (23)

19 października 2015 0 Przez administrator

>


Wstęp………3

Rozdział 1.
Strategia sprzedaży jako zespół dzialan ukierunkowanych na
zaspokojenie potrzeb nabywców………8

1.1. Rola i miejsce strategii sprzedaży w marketingu………9
1.2. Konsumpcja a zachowania nabywcze………14
1.3. Analiza procesu zaspokajania potrzeb nabywców………23
1.4. Kształtowanie struktury strategii sprzedazy………31


Rozdział 2.
Internet jako narzedzie wspomagajace dzialalnosc marketingowa
przedsiębiorstwa………36

2.1. Charakterystyka Internetu i jego rola w globalizacji przeplywu
informacji………37
2.2. Wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa………48
2.3. Wady i zagrozenia wynikajace z charakteru Internetu………52


Rozdział 3.
Realizacja strategii sprzedaży przy wykorzystaniu Internetu
w firmie XYZ………58

3.1. Analiza wirtualnego rynku dóbr i uslug………59
3.2. Wykorzystanie Internetu w handlu elektronicznym………63
3.3. Analiza porównawcza elektronicznych sklepów ABC i XYZ 68


Podsumowanie………76
Spis tabel i rysunków………78
Bibliografia………79

Oceń