Ochrona przed programami zlosliwymi systemu operacyjnego i poczty elektronicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

19 października 2015 0 Przez administrator

>


Cel i zakres pracy………5

Rozdział 1.
Pojęcie wirusa i robaka komputerowego………6

1.1.Co to jest i jak dziala wirus komputerowy………6
1.1.1. Struktura zrazonego pliku i algorytm powielania się wirusa………7
1.1.2. Powstanie pierwszego wirusa i jego dzialanie………9
1.2. Robak komputerowy – opis i dzialanie………10
1.2.1. Powstanie pierwszego robaka………11
1.2.2. Zasada działania robaka………12

Rozdział 2.
Klasyfiklacja wirusów oraz opis ich funkcjonowania………14

2.1. Wirusy nierezydentne………14
2.1.1. Sposób powielania się wirusa nierezydentnego………14
2.2. Wirusy rezydentne………17
2.2.1. Algorytm działania wirusa rezydentnego………17
2.3. Szybkie infektory………20
2.4. Wolne infektory………20
2.5. Wirusy plikowe (tzw. zwykle ,file viruses)………20
2.6. Wirusy towarzyszace………22
2.7. Makrowirusy………23
2.8. Wirusy pasozytnicze………24
2.9. Wirusy polimorficzne………25
2.10. Retrowirusy………26
2.11. Fagi………26
2.12. Wirusy typu WIRUSY TYPU "stealh"………26
2.13. Wirusy sektora startowego dysku ( wirusy boot sektora, boot sector viruses )………27
2.14. Wirusy FAT (wirusy tablicy alokacji plików )………27


Rozdział 3.
Inne programy zlosliwe………28

3.1. Tylne wejscia i furtki………28
3.2. Bomby logiczne………29
3.3. Bakterie i króliki………30
3.4. Konie trojanskie………30
3.4.1. Przyklady koni trojanskich………32
3.4.1.1. Prosiak 0.70………32
3.4.1.2. Cafeini 1.1………36
3.4.1.3. Netbus 1.7………37
3.4.1.4. Netbus 2.0………39
3.4.1.5. Trojan.PSW.GOPtrojan………40
3.4.1.6. Donald Dick………41
3.4.1.7. Wincrash………42
3.4.1.8. Back Orifice………43
3.4.1.9. Acid shiver………44
3.4.2. Wykrywanie koni trojanskich………47
3.4.3. Konie trojanskie sluzace do ochrony przed koniami trojanskimi………48
3.4.3.1. Netbuster………48
3.4.3.2. Gaban Bus………49
3.5. Przyklady robaków iternetowych rozprzestrzeniajacych się przez siec wykorzystujac poczte elektroniczna………50
3.5.1. I-Worm.Myparty………51
3.5.2. I-Worm.Kiray………52
3.5.3. Klez.e………52
3.5.4. JS.Coolsite………54
3.5.5. I-Worm.Gigger………55
3.5.6. I-Worm.GOPworm………56
3.5.7. Fundll………56
3.5.8. Gokar………57
3.5.9. Maldal………58


Rozdział 4.
Zagrozenia wirusem komputerowym i sposoby działania wirusów z róznym obiektem zakaznym………60

4.1. Pliki wykonywalne COM………60
4.2. Pliki exe dla systemu DOS (stare exe)………62
4.3. Pliki nowe exe dla Windows (NE)………65
4.4. Pliki systemowe sys………67
4.5. Pliki wsadowe bat………69
4.6. Pliki doc………70
4.7. Pliki xls………70
4.8. Pliki asm………71
4.9. Sektory systemowe………71
4.10. Glówny rekord ladujacy (ang. master eootrecord -mer)………72
4.11. Rekord ladujacy (ang. boot -sector)………72
4.12. Jednostki alokacji plików (jap)………73
4.13. Wirusy kombinowane………74

Rozdział 5.
Sposoby przenikania wirusa do komputera………75

5.1. Sposoby przenikania wirusów………75
5.2. Jak moze nastapic infekcja………75
5.3. Środki przenoszenia wirusów………77
5.3.1. Dyski elastyczne………77
5.3.2. Wymienne dyski sztywne………77
5.3.3. Kasety z tasmy magnetycznej………78
5.3.4. Nosniki innego rodzaju………78
5.3.5. Sieci………78
5.4. Drogi przenikania wirusów………78
5.4.1. Oprogramowanie pirackie………79
5.4.2. Biuletyny elektroniczne………79
5.4.3. Programy shareware………80
5.4.4. Programy publiczne (public domain)………80
5.4.5. Rozproszone komputery osobiste………80
5.4.6. Dyskietki i CD-ROMy dolaczane do czasopism komputerowych………81
5.4.7. Pracownicy firm serwisowych………81
5.5. Typowe ryzyko zainfekowania………81


Rozdział 6.
Ochrona przed infekcja………83

6.1. Przygotowanie na ewentualny atak wirusa………85
6.2. Zapobieganie infekcjom wirusowym………86
6.3. Wykrycie wirusa………88
6.4. Powstrzymanie wirusa………89
6.5. Przywracanie sytuacji sprzed ataku wirusa………89
6.6. Tendencje rozwoju wirusów………90


Rozdział 7.
Ochrona przed poszczególnymi rodzajami wirusów………91

7.1. Ochrona przed wszelkiego rodzaju wirusami i rodzaje programów wspomagajacych ochrone………91
7.2. Ochrona przed robakami………91
7.3. Ochrona przed koniami trojanskimi………92
7.4. Ochrona przed furtkami postawionymi w systemie………92
7.5. Ochrona przed bombami logicznymi………92

Rozdział 8
Metody zabezpieczen i walki z zakazeniem wirusowym………93

8.1. Kontorlowanie dostepu do sieci………93
8.1.1. Identyfikacja kanalów dostepu………94
8.1.2. Scentralizowane sieciowe serwery plików………94
8.1.3. Rozproszenie zaufania………95
8.1.4. Przesylanie w sieciach z polaczeniami ogólnie dostepnymi………96
8.2. Metody kontroli dostepu………96
8.3. Scentalizowane sieciowe serwery plikow………97
8.4. Rozproszeie zufania………97
8.5. Uslugi poczty elektroinicznej………98


Rozdział 9
Podstawowe rodzaje narzedzi przeciwwirusowych………100

9.1. Programy podsuwane wirusom do zaatakowania w pierwszej kolejnosci………100
9.2. Programy sledzace odwolania do systemu operacyjnego………100
9.3. Programy obliczajace i sprawdzajace sumy kontrolne plików………101
9.4. Programy detekcyjne………101
9.5. Programy uodporniajace przed zakazeniem………101
9.6. Programy leczace, usuwajace wirusy z plików oraz dysków………102
Rozdział 10.
Działania programów antywirusowych i ich przyklady………103

10.1. Dzialanie programów antywirusowych………103
10.1.1. Skanery wirusowe………103
10.1.2. Skanery heurystyczne………105
10.1.3. Blokady zachowania………105
10.1.4. Testery integralnosci………105
10.2. Progray antywirusowe………106
10.2.1. AntiVirenKit 10………106
10.2.2. KAV Personal………107
10.2.3. Mks dla
Windows………108
10.2.4. Symantec Norton Antivirus 2002………108

Zakończenie………110
Literatura………111

Oceń