Internet jako nowe medium reklamy.

19 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp………1

Rozdział 1.

Internet jako nowe medium
reklamy………….3

Rozdział 2.

Analiza
rynku………….6

2.1. Odbiorca reklamy w
sieci………….6
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy
internetowej……9
2.3. Rola reklamy w
Internecie………….19


Rozdział 3.

Reklama
elektroniczna………….26

3.1. Generowanie odwiedziny na stronie
WWW………….26
3.2. Najwazniejsze tanie metody generowania odwiedzin
strony WWW………….27
3.2.1. Rejestracja w wyszukiwarkach
i katalogach………….27
3.2.2. Wykorzystanie zjawiska
reklamy szeptanej………….28
3.2.3. Wymiana odnosników………….29
3.2.4. Uczestnictwo w systemie
wymiany bannerów reklamowych………….29
3.3. Platne metody generowania odwiedzin strony
WWW………….30
3.3.1. Bannerowa kampania
reklamowa………….30
3.3.2. Sponsoring
sieciowy………….30
3.3.3. Wykorzystanie mediów
tradycyjnych………….31

Podsumowanie i
wnioski………….32
Bibliografia………….34

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto