Menedżer przyszłości – nowe wyzwania wobec kadry kierowniczej w Polsce

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Funkcjonowanie kierownika w organizacji

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji……….. 5
1.2. Pojęcie i rola stylu zarządzania w organizacji………..9
1.2. Osobowe i środowiskowe warunki kierowania i ich znaczenie ………..15

Rozdział II
Nowe wyzwania dla kadry menedżerskiej

2.1. Zmieniające się warunki zarządzania ………..22
2.2. Nowoczesny model zarządzania organizacją……….. 29
2.3. Menedżer w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy ………..33

Rozdział III
Badania własne stylów kierowania

3.1. Metodologia badań……….. 35
3.2. Badanie stylów kierowania (test Reddina)……….. 39
3.3. Style kierowania, a nowe wyzwania dla kierowników……….. 47
3.4. Kierunki dostosowania kadry menedżerskiej ………..49

Zakończenie ………..51
Bibliografia ………..53
Spis tabel, wykresów, rysunków ………..56
Streszczenie……….. 57

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto