Nowe rozwiązania w logistyce sposobem na zmieniający się rynek pracy i coraz wyższe wymagania klientów

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Wybrane zagadnienia współczesnej logistyki

1.1 Logistyka – etapy rozwoju ……….6
1.2 Logistyka – stymulatory rozwoju………. 11
1.3 Logistyka współcześnie ……….16
1.4 Logistyka sfery działań ……….18

Rozdział II
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

2.1 Funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych ……….22
2.2 Procesy fizycznego przepływu produktów………. 27
2.3 Magazynowanie i zapasy ……….29
2.4 Przepływ informacji w logistyce………. 32

Rozdział III
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w logistyce

3.1 Istota innowacji w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw logistycznych………. 35
3.2 Automatyczny przepływ materiałów w gospodarce magazynowej………. 40
3.3 Aplikacja internetowa a zarządzanie flotą wózków magazynowych ……….47
3.4 System do optymalizacji załadunków i wyznaczania tras ……….54

Zakończenie………. 58
Bibliografia………. 60
Wykaz rycin………. 63

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto