Tag: nowe

Cyberbezpieczeństwo, nowe zagrożenia i sposoby ich zwalczania

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Pojęcie cyberbezpieczeństwa 1.1 Definicje i podział cyberprzestępczości………6 1.2 Prawne aspekty cyberprzestępczości ………11 1.3 Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego ………15 1.4 Cyberterroryzm ………17 Rozdział 2 Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni 2.1. Obserwowane zagrożenia ………26 2.1.1 Spam ………30 2.1.2 Spam nigeryjski……… 31 2.1.3 Kradzież tożsamości……… 32 2.1.4…

Nowe rozwiązania w logistyce sposobem na zmieniający się rynek pracy i coraz wyższe wymagania klientów

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Wybrane zagadnienia współczesnej logistyki 1.1 Logistyka – etapy rozwoju ……….6 1.2 Logistyka – stymulatory rozwoju………. 11 1.3 Logistyka współcześnie ……….16 1.4 Logistyka sfery działań ……….18 Rozdział II Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 2.1 Funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych ……….22 2.2 Procesy fizycznego przepływu produktów………. 27…

Menedżer przyszłości – nowe wyzwania wobec kadry kierowniczej w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Funkcjonowanie kierownika w organizacji 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji……….. 5 1.2. Pojęcie i rola stylu zarządzania w organizacji………..9 1.2. Osobowe i środowiskowe warunki kierowania i ich znaczenie ………..15 Rozdział II Nowe wyzwania dla kadry menedżerskiej 2.1. Zmieniające się warunki zarządzania ………..22…

Blogi jako nowe mass media

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozwój blogów w Internecie 1.1. Miejsce blogów w historii tworzenia mediów 1.2. Historia i kategorie blogów oraz narzędzia blogera 1.3. Funkcje blogów Rozdział II Szybkość rozwoju blogów i ich wpływ na społeczeństwo 2.1 Główne portale rozwoju blogosfery 2.2. Regulamin blogerów Rozdział III…

Nowe uzależnienia wśród młodzieży.

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Przegląd literatury związanej z problematyka uzależnień. 1.1 Definicja uzależnienia……….2 1.2 Rodzaje uzależnień……….3 1.3 Etiologia uzależnienia……….4 Rozdział II Internet jako 'nowe uzależnienie’ młodzieży szkół średnich. 2.1 Internet- pojęcie i krótka historia……….7 2.2 Przyczyny i skutki uzależnienia internetowego wśród młodzieży szkół średnich……….8 2.3 Problemy…

Nowe Zarządzanie Publiczne w Polsce

Przez administrator

Instrumenty NZP na przykładzie Polski Wejście Polski do UE Zarządzanie strategiczne Wieloletnie planowanie finansowe Budżet zadaniowy Kontrola zarządcza Systemy zarządzania jakością Budżet obywatelski (partycypacyjny) Podsumowanie Bibliografia

Rozwój sektora usług turystycznych w Polsce – nowe wyzwania i trendy, niszowe formy turystyki.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Współczesny rynek turystyczny – mechanizmy powstawania nowych trendów………..6 1.1. Konsument jako podmiot konsumpcji………..7 1.1.1. Psychologiczne aspekty potrzeb ludzkich………..9 1.1.2. Potrzeby konsumenta oraz konieczność ich zaspakajania………..10 1.1.3. Czynniki powstawania nowych tendencji w turystyce………..14 1.1.4. Nowe tendencje w zachowaniu konsumenta na rynku………..19 1.2. Przemiany…

Nowe technologie w bankowości. Bankowość internetowa.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Charakterystyka internetu jako narzędzia współczesnej technologii 1. Historia Internetu……….. 7 2. Historia Internetu w Polsce………. 9 3. Główne właściwości internetu………. 10 4. Rynek elektroniczny we współczesnej gospodarce……….. 11 5. Bank w gospodarce sieciowej ……….14 Rozdział II Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej. Jej…

Nowe technologie w działaniach zbrojnych a bezpieczeństwo globalne (z perspektywy prawnej i etycznej)

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Pojęcie i istota bezpieczeństwa globalnego 1. Definicja i typologie bezpieczeństwa ……..5 2. Czynniki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa…….. 8 3. Środki polityki bezpieczeństwa…….. 11 Rozdział II Specyfika działań zbrojnych 1. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego ……..14 2. Źródła prawa wojennego…….. 17 3. Międzynarodowe…

Narzeczeństwo – nowe spojrzenie na starą tradycję

Przez administrator

Wstęp ………. 5 Rozdział I Okres przedmałżeński. Najważniejsze pojęcia i historia 1. Zwyczaj i obyczaj, narzeczeństwo i zaręczyny – rozważania terminologiczne ………. 7 2. Historia narzeczeństwa. Od starożytności do czasów współczesnych. ………. 13 Rozdział II Zmiana społeczna i jej wpływ na współczesną obyczajowość przedmałżeńską. 1.…

Wykorzystanie systemów informatycznych w rozwoju i zarządzaniu sklepami monopolowymi

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Wykorzystanie systemu CRM w małym przedsiębiorstwie 1.1.Historia CRM ………6 1.2.Podstawy CRM ………11 1.3.Zarządzanie kontaktami z klientami poprzez CRM……… 14 1.4.CRM jako strategia i informatyczne narzędzia wspierające jej realiz………16 1.5.Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy CRM……… 25 Rozdział 2 Stosowane metody i rozwiązania…

Menedżer przyszłości – nowe wyzwania wobec kadry kierowniczej w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Funkcjonowanie kierownika w organizacji 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji………. 5 1.2. Pojęcie i rola stylu zarządzania w organizacji ……….9 1.2. Osobowe i środowiskowe warunki kierowania i ich znaczenie………. 15 Rozdział II Nowe wyzwania dla kadry menedżerskiej 2.1. Zmieniające się warunki zarządzania…

Terroryzm jako nowe zagrożenie we współczesnym świecie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Terroryzm- pojęcie, geneza, istota 1. 1. Pojęcie terroryzmu 1. 2. Formy terroryzmu 1. 3. Zjawisko terroryzmu do XXI wieku Rozdział 2 Terroryzm we współczesnym świecie 2. 1. Zjawisko terroryzm w XXI wieku 2. 2. Organizacje terrorystyczne we współczesnym świecie 2. 3. Polska…

Coaching, mentoring, tutoring jako nowe metody nauczania

Przez administrator

Wstęp………2 Coaching………4 Mentoring………22 Tutoring………41 Zakończenie………57 Bibliografia………59 Źródła internetowe………61 Wykaz tabel………61 Opis zawartości pracy: W pierwszym rozdziale pracy autor przedstawia definicję coachingu, podejmuje ten temat w odniesieniu do treningu efektywności, obala mity dotyczące pojęcia samego coachingu oraz zaprezentuje kilka najważniejszych ćwiczeń i zadań coachingowych. Drugi rozdział…

Nowe tendencje w scoringu

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Ryzyko kredytowe 1.1. Definicja i klasyfikacja ryzyka kredytowego……… 6 1.2. Źródła i następstwa występowania ryzyka kredytowego……… 10 1.3. Zdolność kredytowa a ryzyko kredytowe ………14 1.4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym ………15 Rozdział II Geneza, definicja oraz możliwości zastosowania credit scoringu 2.1. Definicja i istota…

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Współczesne problemy rekrutacji pracowników       1.1. Pojęcie i istota rekrutacji 1.2. Metody i źródła rekrutacji 1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie 1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji 1.5. Planowanie zasobów ludzkich 1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie 1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i…

Nowe formy finansowania w działalnosci.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8.…