Tag: nowe

Nowe uzależnienia wśród młodzieży.

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Przegląd literatury związanej z problematyka uzależnień. 1.1 Definicja uzależnienia……….2 1.2 Rodzaje uzależnień……….3 1.3 Etiologia uzależnienia……….4 Rozdział II…

Nowe Zarządzanie Publiczne w Polsce

Przez administrator

Instrumenty NZP na przykładzie Polski Wejście Polski do UE Zarządzanie strategiczne Wieloletnie planowanie finansowe Budżet zadaniowy Kontrola zarządcza Systemy zarządzania…

Coaching, mentoring, tutoring jako nowe metody nauczania

Przez administrator

Wstęp………2 Coaching………4 Mentoring………22 Tutoring………41 Zakończenie………57 Bibliografia………59 Źródła internetowe………61 Wykaz tabel………61 Opis zawartości pracy: W pierwszym rozdziale pracy autor przedstawia definicję…

Nowe tendencje w scoringu

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Ryzyko kredytowe 1.1. Definicja i klasyfikacja ryzyka kredytowego……… 6 1.2. Źródła i następstwa występowania ryzyka kredytowego……… 10…