Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Wstęp

Rozdział 1
Współczesne problemy rekrutacji pracowników
      1.1. Pojęcie i istota rekrutacji
1.2. Metody i źródła rekrutacji
1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie
1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji
1.5. Planowanie zasobów ludzkich
1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie
1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji
1.8. Podsumowanie

Rozdział 2
Przegląd instrumentów rekrutacyjnych
      2.1. Narzędzia i techniki selekcji
2.2. Wykorzystanie metod selekcji

Rozdział 3
Pozyskiwanie kandydatów przez Social Media
      3.1. Definicja mediów społecznościowych
3.2. Działanie mediów społecznościowych
3.3. Wykorzystanie mediów społecznościowych
3.4. Przegląd portali społecznościowych
3.5. Direct search – rekrutacja w Internecie
3.6. Efektywność rekrutacji poprzez media społecznościowe
3.7. Social Media – wnioski

Rozdział 4
Rekrutacja i selekcja pracowników w świetle badań własnych
   4.1. Metodyka badań
4.1.1. Cel badań
4.1.2. Hipotezy badawcze
4.1.3. Metoda badawcza
4.1.4. Technika badawcza
4.1.5. Narzędzia badawcze

Rozdział 5
Wyniki badań i ich omówienie
      5.1. Charakterystyka badanej populacji
5.1.1. Źródła pozyskiwania kandydatów
5.1.2. Kryteria doboru źródeł pozyskiwania kandydatów
5.1.4. Wykorzystanie portali społecznościowych w rekrutacji
5.1.5. Skuteczność portali społecznościowych w rekrutacji
5.1.6. Źródła pozyskiwania kandydatów – skuteczność
5.1.7 Składowe skutecznej rekrutacji
5.1.8. Opinie na temat skuteczności Social Media w rekrutacji
5.1.9. Minusy stosowania Social Media w rekrutacji
5.1.10. Plusy stosowania Social Media w rekrutacji
5.2. Wnioski z badań

Podsumowanie pracy
Wykaz tabel i ilustracji
Bibliografia

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,