Nowe technologie w działaniach zbrojnych a bezpieczeństwo globalne (z perspektywy prawnej i etycznej)

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp……..3

Rozdział I
Pojęcie i istota bezpieczeństwa globalnego

1. Definicja i typologie bezpieczeństwa ……..5
2. Czynniki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa…….. 8
3. Środki polityki bezpieczeństwa…….. 11


Rozdział II
Specyfika działań zbrojnych

1. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego ……..14
2. Źródła prawa wojennego…….. 17
3. Międzynarodowe prawo humanitarne…….. 21


Rozdział III
Nowe technologie jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo globalne

1. Wykorzystywanie nowych technologii w działaniach zbrojnych…….. 26
2. Wpływ nowych technologii na terroryzm…….. 35


Zakończenie ……..42
Bibliografia…….. 45
Spis rysunków ……..50