Internet jako medium reklamowe.


Wstęp………1

Rozdzial 1.
Internet jako nowe medium
reklamy………3

1.1. Zasady działania
Internetu………3
1.2. Geneza i historia powstania
Internetu………5
1.3. „Globalna siec” w
Polsce………10
1.4. Rozwój reklamy w
Internecie………11


Rozdzial 2.
Analiza
rynku………14

2.1. Odbiorca reklamy w
sieci………14
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy
internetowej………17
2.3. Rola reklamy w
Internecie………28


Rozdzial 3.
Reklama
elektroniczna………34

3.1. Firmowa strona WWW
………
34
3.2. Przesylki reklamowe (Direct e-mail) jako forma
bezplatnej reklamy………39
3.3. Generowanie odwiedziny na stronie
WWW………44
3.4. Najwazniejsze tanie metody generowania odwiedzin
strony WWW………45
3.4.1. Rejestracja w wyszukiwarkach
i
katalogach………45
3.4.2. Wykorzystanie zjawiska
reklamy
szeptanej………47
3.4.3. Wymiana odnosników………47
3.4.4. Uczestnictwo w systemie
wymiany bannerów
reklamowych………48
3.5. Platne metody generowania odwiedzin strony
WWW………49
3.5.1. Bannerowa kampania
reklamowa………49
3.5.2. Sponsoring
sieciowy………58
3.5.3. Wykorzystanie mediów
tradycyjnych………59


Rozdzial 4.
Skutecznosc reklamy w
Internecie………63

4.1. Pomiary w
Internecie………63
4.2. Informacje analizowane przez wlascicieli
witryn………68
4.3. Nowe sposoby pomiaru skutecznosci przekazu w
Internecie………70
4.3.1. Oprogramowanie do
analiz………75
4.3.2. Architektura systemu
pomiarowego………76


Podsumowanie i
wnioski………78
Bibliografia………80

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>