Internet jako medium reklamowe. 4.42/5 (19)

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………1

Rozdział 1.
Internet jako nowe medium
reklamy………3

1.1. Zasady działania
Internetu………3
1.2. Geneza i historia powstania
Internetu………5
1.3. „Globalna siec” w
Polsce………10
1.4. Rozwój reklamy w
Internecie………11


Rozdział 2.
Analiza
rynku………14

2.1. Odbiorca reklamy w
sieci………14
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy
internetowej………17
2.3. Rola reklamy w
Internecie………28


Rozdział 3.
Reklama
elektroniczna………34

3.1. Firmowa strona WWW
………
34
3.2. Przesylki reklamowe (Direct e-mail) jako forma
bezplatnej reklamy………39
3.3. Generowanie odwiedziny na stronie
WWW………44
3.4. Najwazniejsze tanie metody generowania odwiedzin
strony WWW………45
3.4.1. Rejestracja w wyszukiwarkach
i
katalogach………45
3.4.2. Wykorzystanie zjawiska
reklamy
szeptanej………47
3.4.3. Wymiana odnosników………47
3.4.4. Uczestnictwo w systemie
wymiany bannerów
reklamowych………48
3.5. Platne metody generowania odwiedzin strony
WWW………49
3.5.1. Bannerowa kampania
reklamowa………49
3.5.2. Sponsoring
sieciowy………58
3.5.3. Wykorzystanie mediów
tradycyjnych………59


Rozdział 4.
Skutecznosc reklamy w
Internecie………63

4.1. Pomiary w
Internecie………63
4.2. Informacje analizowane przez wlascicieli
witryn………68
4.3. Nowe sposoby pomiaru skutecznosci przekazu w
Internecie………70
4.3.1. Oprogramowanie do
analiz………75
4.3.2. Architektura systemu
pomiarowego………76


Podsumowanie i
wnioski………78
Bibliografia………80

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto