Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie na przykładzie firmy Nokia Poland Sp. z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ……….4

Rozdział I
Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy……….6

1.1. Rola promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
1.2. Kształtowanie wizerunku a public relations
1.3. Co to jest public relations
1.4. Narodziny i ewolucja public relations
1.5. Marketingowe narzedzia public relations
1.5.1. Wydawnictwa zakladowe
1.5.2. Imprezy firmowe
1.5.3. Lobbing
1.5.4. Media relations
1.5.5. Sponsoring


Rozdział II
Działania public relations w internecie……….37

2.1. Co to jest Internet?
2.2. Poczatki i rozwój Internetu
2.3. Profil statystyczny uzytkowników Internetu
2.3.1. Struktura spoleczno – ekonomiczna
2.3.2. Struktura demograficzna
2.3.4. Struktura psychograficzna
2.4. Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym
2.5. Komunikacja z otoczeniem firmy poprzez Internet
2.5.1. Komunikacja z klientami i informacja wewnetrzna
2.5.2. Komunikacja z mediami w Internecie
2.3.4. Sponsoring w Internecie
2.3.5. Techniki umozliwiajace interakcje spoleczna


Rozdział III
Kreowanie wizerunku firmy Nokia w internecie……….71

3.1. Charakterystyka firmy Nokia i zakres jej dzialalnosci
3.1.1. Historia firmy Nokia
3.1.2. Firma Nokia dzis
3.2. Strony WWW firmy Nokia.
3.2.1. www.nokia.com.pl
3.2.2. www.club.nokia.com.pl
3.2.3. www.partner.nokia.com.pl
3.2.4. www.forum.nokia.com
3.3. Narzedzia e – public relations wykorzystywane przez firme Nokia
3.3.1. Media relations firmy Nokia w Internecie
3.3.2. Działania sponsoringowe firmy Nokia
3.3.3. Biuletyn Informacyjny "Nokia Styl
3.4. Badanie stopnia interaktywnosci stron WWW firmy Nokia
3.4.1. Zdefiniowanie pojęcia interaktywnosci
3.4.2. Okreslenie stopnia interaktywnosci w badanych witrynach
3.5. Badanie procesu personalizacji stron WWW firmy Nokia
3.5.1. Definicja personalizacji i narzedzia jej realizacji
3.5.2. Wykorzystanie narzedzi personalizacji na stronach WWW firmy Nokia


Zakończenie……….103
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i rysunków.

Oceń