Reklama w Internecie jako źródłopozyskania nowych klientów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa.

1.1 Rodzaje, cele i rola
reklamy…………7
1.2 Media i nosniki reklamowe ze szczególnym uwzglednieniem
Internetu ………12
1.3 Mierniki efektywnosci reklamy…………20

Rozdzial 2

Internet jako nowy srodek przekazu reklamowego

2.1 Rozwój swiatowej sieci Internet oraz historia
reklamy w Internecie …………26
2.2 Oddzialywanie reklamy wirtualnej na spoleczenstwo
i gospodarke…………28
2.3 Metody wykorzystywane przy reklamie internetowej…………32


Rozdzial…………3
Charakterestyka firmy XYZ oraz jej strategii reklamowej

3.1 Cele i misja firmy…………39
3.2 Oferta produktów i usług firmy na tle
konkurencji…………42
3.3 Strategia reklamowa stosowana w firmie XYZ…………49


Rozdzial 4
Analiza skutecznosci reklamy zamieszczomej w internecie przez firme

4.1 Reklama jako źródłopozyskania nowych klientów
w firmie …………53
4.2 Ocena skutecznosci dzialanie reklamy wirtualnej
WWW…………57


Zakończenie…………64
Bibliografia…………66
Spis tabel, wykresów i rysunków…………67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>