Sieci ATM

19 października 2015 0 Przez administrator


1. Spis tresci
2. Spis rysunków 3
3. Spis tabel………4
4. Cel pracy………5
5. Wstęp………5

6. Podstawowe informacje o sieci ATM………7

6.1 Topologie i interfejsy sieci ATM………8

6.2 Komórka ATM………8
6.2.1 Format komórki
ATM………8
6.2.2 Typy komórek………10
6.3 Architektura protokolu ATM………11
6.3.1 Warstwa fizyczna………
12
6.3.2 Warstwa ATM………13
6.3.3 Warstwa adaptacji
ATM………13
6.4 Kanal wirtualny………15
6.5 Sciezka wirtualna………16
6.6 Multipleksacja………17


7. Klasy usług w sieci ATM………18

8. Problem przeciazenia………

9. Wymagania stawiane kontroli przeciazenia………27

10. Klasyfikacja metod kontroli przeciazenia………28

11. Kontrola przeciazenia a typy polaczen………31

12. Algorytmy zarządzania przeciazeniem………33

12.1 Parametry ruchu ABR………33
12.2 Format komórki zarzadzajacej………34
12.3 Zasady kontroli przeplywu dla ABR………37
12.4 Przykladowe algorytmy………40
12.4.1 Algorytm credit-based………40
12.4.2 FECN i BECN………42
12.4.3 Proportional
Rate Control Algorithm (PRCA)………45
12.4.4 Enhanced PRCA (EPRCA)………
48
12.4.5 Target
Utilization Band (TUB) Congestion Avoidance Scheme………50
12.4.6 Explicit Rate
Indication for Congestion Aviodance (ERICA)………52
12.4.7 Congestion
Avoidance Using Proportional Control (CAPC)………53
12.4.8 Algorytm MIT………54


13. Wybór metody kontroli Przeciazenia………55

14. Porównanie metod kontroli przeciazenia………58

14.1 Algorytm CAPC………60
14.2 AlgorytmALGORYTM ERPCA………61
14.3 algorytn ALGORYTM MIT………62


15. Podsumowanie………64

Bibliografia………66