Informatyka Internet

Internet jako medium reklamowe.


Wstęp………1

Rozdzial 1.
Internet jako nowe medium
reklamy………3

1.1. Zasady działania
Internetu………3
1.2. Geneza i historia powstania
Internetu………5
1.3. „Globalna siec” w
Polsce………10
1.4. Rozwój reklamy w
Internecie………11


Rozdzial 2.
Analiza
rynku………14

2.1. Odbiorca reklamy w
sieci………14
2.2...

więcej

Elektroniczny biznes – nowe wyzwania w zarządzaniu firma


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Problematyka zarządzania jako kluczowego
elementu wykorzystania potencjalu organizacji……….8

1.1. Rola zarządzania w funkcjonowaniu firmy……….9
1.2. Podstawowe procesy zarządzania……….12
1.3. Nadrzedna rola systemu informacyjnego w działalności
gospodarczej……….22
1.4. Zarządzanie informacja – istota i metody……….28
1.5. Systemy informatyczne a komunikacja……….32


Rozdzial II.
Internet – elektroniczny system
gl...

więcej

Wykorzystanie Electronic Commerce w małych i srednich przedsiębiorstwach na przykładzie branzy ksiegarskiej


Wstęp………4

Rozdzial I
Electronic Commerce………6

1.1. Definicja Electronic Commerce………6
1.2. Charakterystyka Electronic Commerce………7
1.2.1. Kategoria: Business-to-business……….8
1.2.2. Kategoria: Business-to-consumer ………9
1.2.3. Kategoria: Consumer-to-consumer……….10
1.3. Uregulowania w zakresię Electronic Commerce ………10


Rozdzial II
Możliwościzwiazane z wdrozeniem Electronic Commerce przez male i srednie przedsiębiorstwa………
14

2.1. Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw handlowych……….
14
2.2. Struktura małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….
17
2.3...

więcej

Rozwój systemu informacyjnego Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial I

Polski rynek kapitalowy i jego podzial……….5

1.1 Rola i podzial rynku finansowego……….6
1.2 Instytucje rynku kapitalowego w Polsce……….9
1.3 Historia Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….15
1.4 Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….18
1.5 Instrumenty na Gieldzie Papierów Wartosciowych……….
23


Rozdzial II
System informacyjny GPW………...

więcej

Jakość usług w sieciach z protokolem IP.


1. Wstęp………5

2. Protokól TCP/IP………7

2.1. Warstwy sieci………7
2.2. Sklad TCP/IP………9
2.3. Protokól IP (Internet Protocol)………10
2.3.1. Naglówek IPv4………10
2.3.2. Naglówek IPv6………14
2.4. Protokól TCP (Transmission Control Protocol)………17
2.4.1. Naglówek TCP………18

3. Definicje i podzial parametrów jakosci………21

3.1. Terminologia………22
3.2. Wielkosci opisujace QoS w IP………26

4...

więcej

DNS w systemie Windows NT 4.0 Serwer.

1. Wstęp

2. Cel pracy

3. Zadania systemu DNS

4. Opis serwisu DNS

4.1. Skladniki DNS
4.2. DNS Space
4.3. Klasy domen
4.4. Skladnia nazw domen
4.5. Oznaczenia domen w Internecie

5. Drzewo hierarchiczne struktury domeny .pl

5.1. Domena Internetowa .in-adress.arpa

5.2. Odwrócone drzewo hierarchiczne


6. Name servers

...

więcej

Skalowalnosc e-biznesu.


Cel i zakres pracy………4
Wprowadzenie………5

Rozdzial 1.
E-biznes rodzaje działalnosci………10

1.1. Aukcja internetowa………10
1.2. Sklep internetowy………13
1.2.1. Szerokosc i glebokosc sklepu………13
1.2.2. Zasady funkcjonowania – wady i zalety………14
1.2.3. Rozwiazania sluzace do tworzenia sklepów internetowych………16
1.3. Psaze handlowe………18
1.4. Wirtualne gieldy………19


Rozdzial 2.
Działania Marketingowe………21

2.1...

więcej

Internet jako nowoczesne medium komunikacji społecznej.


Wstęp……..2

Rozdzial I
Internet. Wiadomosci ogólne…….4

1. Co to jest Internet …….4
2. Internet wczoraj i dzis…….6
a) Nowa era……..7
b) Struktura globalnej sieci……..8
c) Binarny listonosz – poczta elektroniczna……..10
d) Pajeczyna o ziemskim zasiegu – WWW……..12
e) Porozmawiajmy razem – internetowe pogawedki…….13
f) Cyberprzestrzen – wirtualny swiat…….14
3. Funkcje współczesnego Internetu……..17


Rozdzial II
Zalety internetu…….20

1. Pozyskiwanie informacji…….20
2. Komunikowanie się – zawieranie nowych znajomosci…….22
3. Edukacja……..25
4. Zakupy w Internecie……..26
5. Praca w Internecie…….30
6. Uslugi bankowe…….33
7. Zarabianie pieniedzy…….38
8. Polityka – wybory przez Internet……..43
9...

więcej

Internet jako nowoczesne medium propagandy politycznej.


Wstęp………….6

Rozdzial 1
Internet – nowy instrument środków masowego przekazu………….8

1.1. Historia powstania Internetu
1.2. Charakterystyka Internetu
1.3. Internet w liczbach
1.4. Komunikacja polityczna a Internet


Rozdzial 2
Wykorzystanie internetu w marketingu politycznym………….29

2.1. Marketing polityczny – zagadnienia wstepne
2.2. Reklama a public relations
2.3. Możliwościreklamy internetowej
2.3.1. Strona WWW
2.3.2. Systemy wyszukiwawcze i katalogi tematyczne
2.3.3. Bannery i przyciski reklamowe
2.3.4. Techniki mutimedialne
2.3.5. Przesylki reklamowe (Direct e-mail)
2.3.6. Grupy dyskusyjne
2.3.7. Listy dyskusyjne
2.3.8. Listy dystrybucyjne


Rozdzial 3
Analiza wykorzystania internetu n...

więcej

Metody i srodki wyrównywania obciazen w systemach rozproszonych i równoleglych.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Cel i zakres pracy……….6

Rozdzial 2.
Charakterystyka systemu rozproszonego………7

2.1 Wprowadzenie……….7
2.2. Zarys historyczny………8
2.3. Porównanie systemów rozproszonych z systemami scentralizowanymi……….11
2.4. Parametry przetwarzania
rozproszonego……….12
2.4.1. Dzielenie zasobów………13
2.4.2. Otwartosc……….13
2.4.3. Wspólbieznosc………15
2.4.4. Skalowalnosc………16
2.4.5. Tolerowanie uszkodzen………17
2.4.6. Przezroczystosc………18


Rozdzial 3.
Architektura sprzetowa systemu rozproszonego i równoleglego………20

3.1. Wprowadzenie………20
3.2. Systemy ze wspólna magistrala………20
3.3. Systemy z przelacznica krzyzowa………22
3.4. Systemy z przesylaniem komunikatów……….25
3.5...

więcej

Bezprzewodowe technologie polaczeniowe w sieciach komputerowych.


Wstęp……… 4
Cel oraz zakres pracy………. 6

Rozdzial 1.
Zastosowania sieci bezprzewodowych………. 8

1.1. Przyklady zastosowan……….8
1.2. Wymogi stawiane sieciom bezprzewodowym………10


Rozdzial 2.
Charakterystyka i podzial bezprzewodowych mediów
transmisyjnych………. 13

2.1. Rodzaje mediów bezprzewodowych………13
2.1.1. Fale elektromagnetyczne………14
2.1.1.1. Propagacja fal radiowych………16
2.1.1.2. Propagacja fal optycznych……….22
2.2. Rodzaje bezprzewodowej transmisji cyfrowej……….24
2.2.1. Modulacje w systemach cyfrowych……….24
2.2.2. Parametry bezprzewodowego systemu transmisji danych……….26
2.2.3. Radiowe systemy wasko i szerokopasmowe………29
2.2.3.1. Transmisja waskopasmowa……….30
2.2.3.2...

więcej

System alarmowy dla szkolnej pracowni komputerowej.


Cel pracy………3Rozdzial 1.
Ogólna budowa i zasada działania ukladu alarmowego………4

Rozdzial 2.
Budowa i zasada działania elementów, które wykorzystane zostaly w pracy
dyplomowej……….6

2.1. Trasformator………6
2.2. Prostownik……….8
2.3. Akumulator……….10
2.4. Centrala alarmowa………14
2.5. Czujniki……….16
elektromechaniczne……….16
elektronicznepasywne………. 16
2.6.Sygnalizatory……….18


Rozdzial 3.
Elementy
pomocnicze………19

3.1. Wylacznik
S191………19
3.2. Listwy montazowe……….20
3.3. Przewody
teletechniczne……….21


Ropzdzial 4.
Schematy podlaczen poszczególnych elementów systemu
alarmowego……….22

Rozdzial 5.
Schemat okablowania
pracowni………23

Rozdzial 6.
Spis elementów wykorzystanych przy budowie ukladu...

więcej

Konfiguracja firewalla w systemie Linux.


Rozdzial 1.
Co to jest Firewall

1.1. Architektury firewalli
1.2. Typy firewalli


Rozdzial 2.
Narzedzia do konfiguracji Firewalli w systemie LINUX

2.1. ipfwadm
2.2. ipchains
2.3. netfilter i tabele IP
2.4. Przyklad trudnego przypadku
2.5. Firewall z dynamiczna obsługa ruchu sieciowego


Rozdzial 3.
Maskowanie IP

3.1. Konfigurowanie maskowania IP


Rozdzial 4.
Serwery proxy

4.1. Serwer SOCKS
4.1.1. Konfiguracja serwera SOCKS
4.1.2. Konfiguracja klientów
4.1.3. Przykladowa konfiguracja


Rozdzial 5.
Pzyklad firewalla da firmy

5.1. Architektura
5.2. Konfiguracja
5.2.1. Kompilacja jadra
5.2.2. Instlacja kart sieciowych
5.2.3. Definiowanie rutingu
5.2.4. Konfigurowanie firewalli


Rozdzial 6.
Skryp...

więcej

Bezpieczeństwo systemów komputerowych.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o haslach………5

1.1.Hasla – pierwsza linia obrony………5

1.2.Programy zlosliwe………6

1.3.Narzedzia kryptograficzne………10


Rozdzial 2.
Środki bezpieczenstwa………18

2.1.Archiwizacja danych………18

2.2.Sledzenie zmian………19

2.3.Ograniczanie dostepu………19

2.4.Ochrona fizyczna………20


Rozdzial 3.
Realizacja polityki bezpieczenstwa………23

3.1...

więcej

Metody i srodki ochrony systemów operacyjnych.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa

1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6
1.3. Zasady rachunkowości……….9
1.4. Znaczenie rachunkowosci w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17


Rozdzial II.
Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie

2.1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23
2.2. Efektywność ekonomiczna w procesię gospodarowania……….30
2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzedzie racjonalizujace decyzje przedsiębiorstwa……….35
2.4...

więcej