Elementy architektury sieci komputerowych 4.16/5 (25)


Wstęp
Cel pracy

Rozdzial 1.
Model ISO/Wprowadzenie

1.1. OSI
1.2. Model hierarchiczny ISO/OSI
1.3. Warstwy modelu ISO/Layer)
1.3.1. Warstwa fizyczna (Physical Layer)
1.3.2. Warstwa lacza danych (Data Link Layer)
1.3.3. Warstwa sieciowa (Network Layer)
1.3.4. Warstwa transportowa (Transport Layer)
1.3.5. Warstwa sesji (Session Layer)
1.3.6. Warstwa prezentacji (Presentation Layer)
1.3.7. Warstwa aplikacji (Application OSI)


Rozdzial 2.
Urzadzenia sieciowe a warstwy modelu ISO/fizycznej

2.1. Urzadzenia w warstwie fizycznej
2.1.1. Karta sieciowa
2.1.2. Repeater (wzmacniak)
2.1.3. Koncentrator
2.1.4. Modemy
2.2. Urzadzenia w warstwie lacza danych
2.2.1. Mosty (bridge)
2.2.2. Przelaczniki (switche)
2.3. Urzadzenia w warstwie sieciowej
2.3.1. Rutery (routery)


Rozdzial 3.
Urzadzenia wielodostepowe

3.1. Huby (Hubs)
3.1.1. Rozwój hubów
3.1.2. Inny podzial hubów
3.1.3. Funkcje hubów instalacyjnych
3.2. Przelacznica


Rozdzial 4.
Okablowanie sieci komputerowej

4.1.Wlasciwosci kabli metalowych
4.2. Rodzaje kabli metalowych (miedzianych)
4.2.1. Kabel prosty (straight cable)
4.2.2. Skretka (twisted pair cable) UTP
4.2.3. Kabel koncentryczny (coaxial cable)
4.3. Kable swiatlowodowe


Rozdzial 5.
Techniki kanalów

5.1. Komutacja kanalów
5.2. Komutacja pakietów
5.3. Wielostrumieniowa komutacja kanalów
5.4. Komutacja ramek
5.5. Komutacja komórek


Rozdzial 6.
Metody dostepu do medium

6.1. Protokoly bezkonfliktowe
6.1.1. Dostep wielokrotny z podzialem czestotliwosci – FDMA (Frequency Division Multiple Access)
6.1.2. Dostep wielokrotny z podzialem czasu – TDMA – (Time Division Multiple Access)
6.2. Protokoly rywalizacyjne
6.2.1. Protokól ALOHA (Pure ALOHA)
6.2.2. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
6.2.3. Protokól ISMA
6.3. Protokól wielokrotny z kodowym rozdzialem sygnalów – CDMA (Code Division Multiple Access)
6.4. Metoda przekazywania uprawnienia w magistrali, drzewie i gwiezdzie
6.5. Przekazywanie uprawnienia w pierscieniu
6.6. Dostep na zasadzie wirujacych tacek
6.7. Metoda dostepu z priorytetowaniem
6.8. Przepytywanie (pooling)


Rozdzial 7.
Przelaczanie w sieci komputerowej

7.1. Ramka (frame)
7.1.2. Technologie przelaczania ramek
7.2. Pakiet (Packet)
7.3. Sposoby adresowania i transmisji
7.3.1. Transmisja pojedyncza – Unicast
7.3.2. Transmisja grupowa – Multicast
7.3.3. Transmisja rozgloszeniowa – Broadcast


Rozdzial 8.
Ewolucja Metod Przelaczania

8.1. Pokolenia przelaczania Switchingu
8.2. Cele przelacznika
8.3. Dzialanie przelaczania
8.4. Metody przelaczania
8.5. Buforowanie
8.6. Technologia multicast
8.7. Przelaczanie w warstwach modelu ISO OSI
8.8. Switching w sieciach komputerowych – przeglad urzadzen


Rozdzial 9.
Routing w sieciach komputerowych

9.1. Przelaczanie a rutowanie
9.2. Algorytmy i protokoly trasowania
9.3. Zastosowanie protokólów trasowania
9.4. Urzadzenia oparte na routingu


Zakończenie
Literatura

Oceń