Algorytmy DES i IDEA – opis i prezentacja


Wstęp ………3

Cel i zakres pracy ………4

Rozdzial 1.
Pojecie operacji szyfrowania i koniecznosc jej realizacj

1.1. Cele ochrony informacji ……… 6

Rozdzial 2.
Model systemu szyfrowania i jego elementy

2.1. Pojecie protokól u kryptograficznego……… 9
2.2. Pojecie klucza……… 9
2.3. Funkcje jednokierunkowe i funkcje skrótu – integralnosc danych ……… 9
2.4. Podpisy cyfrowe……… .12
2.5. Uslugi znakowania czasowego……… 13
2.6. Kryptografia symetryczna ……… 14
2.7. Kryptografia z kluczem jawnym ……… 15


Rozdzial 3.

Wybrane podstawowe algorytmy szyfrujace – przeglad
3.1. Szyfry podstawieniowe i przestawieniowe……… 17
3.2. Era komputerowa. algorytmy symetryczne i asymetryczne……… 19
3.3. Przyklady obecnie stosowanych algorytmów ……… 20


Rozdzial 4.
Pojecie kluczy szyfrowania i ich klasyfikacja


4.1. Generowanie kluczy ……… 25
4.2. Przesylanie kluczy……… 26
4.3. Sprawdzanie kluczy ……… 26
4.4. Stosowanie kluczy ……… 27
4.5. Przechowywanie kluczy……… 27
4.6. Klucze skompromitowane ……… 27
4.7. Okres waznosci kluczy……… 28
4.8. Certyfikaty kluczy jawnych ……… 28
4.9. Rozproszone zarzadzanie kluczami……… 29


Rozdzial 5.
Moc szyfrowania………30

Rozdzial 6.
Kryptoanaliza ………32

Rozdzial 7.
Przyklady wykorzystania technik kryptograficznych


7.1. Szyfrowanie danych do przechowywania ……… 35
7.2. Cyfrowe pieniadze……… 37
7.3. Poczta elektroniczna……… 40
7.4. Kryptografia w internecie ……… 43


Rozdzial 8.
Algorytm des


8.1. Historia standardu……… 46
8.2. Opis działania ……… 47
8.3. Przeksztalcenia klucza ……… 52
8.4. Tryby pracy algorytmu des……… 54


Rozdzial 9.
Algorytm idea


9.1. Podstawowe wiadomosci ……… 58
9.2. Opis działania ……… 59
9.3. Przeksztalcenia klucza ……… 62
9.4. Bezpieczeństwo i implementacje……… 63

Rozdzial 10.
Ataki na algorytmy des i idea.

10.1. Atak wyczerpujacy ……… 65
10.2. Analiza kryptograficzna……… 66
10.3. Ataki na system szyfrujacy……… 67


Podsumowanie ………69
Literatura ………70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>