Opieka nad dzieckiem z powikłaniami wynikającymi w zamartwicy oraz wcześniactwa. Studium przypadku

19 listopada 2023 0 Przez administrator
 1. Wstęp
  • 1.1 Wprowadzenie do tematu pracy (1)
  • 1.2 Cel i zakres badania (5)
  • 1.3 Uzasadnienie wyboru tematu (8)
 2. Rozdział 1: Wprowadzenie do Wcześniactwa i Zamartwicy
  • 2.1 Definicja i charakterystyka wcześniactwa (15)
  • 2.2 Definicja i cechy zamartwicy (22)
 3. Rozdział 2: Powikłania i Opieka nad Dzieckiem
  • 3.1 Powikłania wynikające z wcześniactwa i zamartwicy (32)
  • 3.2 Opieka nad dzieckiem z wcześniactwem i zamartwicą (40)
 4. Rozdział 3: Studium przypadku
  • 4.1 Historia przypadku (55)
  • 4.2 Plan opieki i postępy (65)
  • 4.3 Wnioski i perspektywy (75)

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto