Zarządzanie placówka oświatowa w Polsce 2021

22 października 2023 0 Przez administrator

Wprowadzenie

Rozdział I
Kierowanie w kontekście analizy literatury przedmiotu

1.1 Definicja i istota zarządzania.
1.2 Obowiązki kierownicze.
1.3 Nowoczesne orientacje w zarządzaniu.
1.3.1 Administracja zasobami ludzkimi.
1.3.2 Kierowanie jakością.
1.3.3 Kierowanie wiedzą.
1.4 Organizacje w procesie kierowania.
1.5 Kierowanie edukacją.
1.5.1 Zarządzanie placówkami oświatowymi.
1.5.2 Kapitał ludzki w dziedzinie edukacji.
1.5.3 Uchybienia w administrowaniu placówkami szkolnymi.
1.6 Funkcja lidera w procesie zarządzania.

Rozdział II
System oświatowy w Polsce.

2.1 Cele i zadania edukacji.
2.2 Przepisy prawne regulujące system edukacji.
2.3 Instytucje odpowiedzialne za edukację w Polsce.
2.4 Typy i rodzaje placówek oświatowych.
2.5 Finansowanie oświaty w Polsce.

Rozdział III
Metodologia własnego badania.

3.1 Celem i zakresem badania.
3.2 Problem i pytanie badawcze.
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze.
3.4 Obszar i organizacja badań.
3.5 Charakterystyka próby badawczej.

Rozdział IV
Zarządzanie placówką oświatową w świetle własnych badań.

Zakończenie.
Bibliografia.
Załączniki.