Rola terapeuty w pracy z dzieckiem autystycznym

19 lutego 2024 0 Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy pracy

1.1. Pojęcie autyzmu………..6
1.2. Charakterystyka dziecka autystycznego………..8
1.3. Przyczyny zaburzeń autystycznych………..10
1.4. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem autystycznym………..13
1.5. Relacja terapeuta – dziecko autystyczne………..17
1.6. Rodzina jako środowisko wychowawcze………..18
1.7. Rodzice i rodzina z dzieckiem autystycznym………..21
1.8. Instytucje wspierające rodziny z dziećmi autystycznymi………..25
1.9. Rodzaje terapii dla dzieci autystycznych………..28
Konkluzja………..36

Rozdział 2
Podstawy metodologiczne badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań………..37
2.2. Problematyka badawcza………..39
2.3. Metoda i technika badawcza………..40
2.4. Teren badań i dobór próby badawczej………..44
2.5. Charakterystyka przebiegu badań………..45


Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych

3.1. Charakterystyka terenu badań………..46
3.2. Charakterystyka przypadków………..47
3.3. Sposób nawiązywania kontaktu przez dziecko autystyczne………..50
3.4. Najczęstsze formy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z dzieckiem autystycznym………..52
3.5. Znaczenie roli terapeuty w życiu dziecka oraz zakresie poprawy funkcjonowania w jego życiu………..54
3.6. Formy i metody wspierania rodziny z dzieckiem z zaburzeniem autyzmu………..55
3.7. Podsumowanie………..56
3.8. Wnioski………..57


Bibliografia………..59
Aneksy………..61