Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego a koncepcja państwa islamskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………1

Rozdział I
Bezpieczeństwo narodowe jako kategoria społeczno-polityczna – podstawowe aspekty

1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa………8
1.2. Polityka i strategia bezpieczeństwa………10
1.3. Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w dobie globalizacji………15

Rozdział II
Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne, państwowe oraz międzynarodowe.

2.1. Pojęcie współczesnego terroryzmu jako zagrożenia globalnego………21
2.1.1. Postać terroryzmu – problemy definicyjne………25
2.1.2. Terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym………27
2.2. Pojęcie stanu zagrożenia a zagrożenia terrorystyczne………29
2.2.1. Źródła, nurty i formy terroryzmu………29
2.2.2. Prognozy rozwoju terroryzmu i superterroryzmu międzynarodowego w warunkach globalizacji………35

Rozdział III
Organizacja Państwa Islamskiego a bezpieczeństwo globalne

3.1. Islam jako religia i doktryna islamizacji współczesnego świata………43
3.2. Kalifat i podmiot państwa islamskiego………50
3.2.1. Państwo islamskie – geneza, struktura, cele………52
3.2.2. Zmiany kształtu Bliskiego Wschodu uwarunkowane powstaniem państwa islamskiego………56
3.3. Państwo islamskie jako zagrożenie o charakterze globalnym – model terroryzmu nowej generacji………58
3.3.1. Państwa arabsko – islamskie a terroryzm. ‘Arabska wiosna’………60

Rozdział IV
Koncepcje walki z terroryzmem islamskim.

4.1. Istota współpracy międzynarodowej a zagrożenie dżihadystyczne………63
4.2. Światowe i europejskie organizacje do walki z zagrożeniem terrorystycznym………64
4.3. Międzynarodowe unormowania prawne oraz możliwości reagowania i zapobiegania aktom terroryzmu………71
4.3.1. Rozwiązania prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce………73
4.3.2. „Konwencje sektorowe” jako element współpracy międzynarodowej………76
4.3.3. Nowe podejście do lęku – postępowa odpowiedź wobec państwa islamskiego………77

Zakończenie………81
Bibliografia………86
Spis diagramów i rysunków………91

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie