Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży.

7 marca 2019 0 Przez administrator


I. Wstęp ………3

II. Ramy teoretyczne…….6

1. Z punktu widzenia psychologów …….7
2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10


III. Fakty i statystyki …….18

1. Dane statystyczne …….19
2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22
3. Unia a bezrobocie ……..28
4. Co robić by znaleźć?…….31


IV. Wnioski…….38

V. Spis rysunków………40
VI. Spis tabel …….42
VII. Bibliografia……..44
VIII. Załącznik……..40