Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5

1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6
1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9
1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13


Rozdzial 2.
Zakres obowiazywania dyrektyw………16

2.1.Zakres podmiotowy………18
2.2.Zakres przedmiotowy………20
2.3.Progi………24
2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26
2.5.Wylaczenia………28


Rozdzial 3.
Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31

3.1.Procedura otwarta………32
3.2.Procedura ograniczona………34
3.3.Procedura negocjacyjna………39
3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze publicznym………42
3.5.Aukcja elektroniczna………44
3.6.Dynamiczny system zakupów………46


Rozdzial 4.
Podsumowanie systemu zamówien publicznych………49

Podsumowanie ………57
Bibliografia ………62


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>