Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 rokuWstęp………4

Rozdzial 1.
Istota kontroli finansowej finansów publicznych

1.1. Pojecie kontroli………6
1.2. Zadania kontroli finansowej………11
1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12
1.4. Kryteria kontroli finansowej………20

Rozdzial 2.
Rodzaje i metody kontroli finansowej

2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24
2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28
2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34
2.4. Kontrola kameralna i kontrola wykonywana na miejscu………38
2.5. Kontrola pelna i kontrola odcinkowa………40
2.6. Kontrola calkowita, kontrola wyrywkowa i kontrola reprezentacyjna………43
2.7. Kontrola ciagla i kontrola dorazna………45

Rozdzial 3.
Zasady kontroli regionalnej izby obrachunkowej

3.1. Charakterystyka Regionalnej Izby Obrachunkowej………48
3.2. Zasady proceduralne i organizacyjne kontroli finansowej………52
3.3. Zasady przygotowywania kontroli………56
3.4. Zasady wykonywanie kontroli………61
3.5. Sprawozdania i protokoly z kontroli………66
3.6. Zasady postępowania pokontrolnego………71

Rozdzial 4.
Kontrola finansowa w gminie XYZ

4.1. Ogólna charakterystyka badanego podmiotu………75
4.2. Funkcjonowanie kontroli wewnetrznej w Gminie XYZ………80
4.3. Zagadnienia i przebieg kontroli………84
4.4. Wyniki kontroli………92

Zakończenie………93
Bibliografia……..97
Spis tabel………100
Spis wykresów………101
Spis rysunków………102
Zalaczniki………103


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>