Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 rokuWstęp………4

Rozdzial 1.
Istota kontroli finansowej finansów publicznych

1.1. Pojecie kontroli………6
1.2. Zadania kontroli finansowej………11
1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12
1.4. Kryteria kontroli finansowej………20

Rozdzial 2.
Rodzaje i metody kontroli finansowej

2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24
2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28
2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34
2.4. Kontrola kameralna i kontrola wykonywana na miejscu………38
2.5. Kontrola pelna i kontrola odcinkowa………40
2.6. Kontrola calkowita, kontrola wyrywkowa i kontrola reprezentacyjna………43
2.7. Kontrola ciagla i kontrola dorazna………45

Rozdzial 3.
Zasady kontroli regionalnej izby obrachunkowej

3.1. Charakterystyka Regionalnej Izby Obrachunkowej………48
3.2. Zasady proceduralne i organizacyjne kontroli finansowej………52
3.3. Zasady przygotowywania kontroli………56
3.4. Zasady wykonywanie kontroli………61
3.5. Sprawozdania i protokoly z kontroli………66
3.6. Zasady postępowania pokontrolnego………71

Rozdzial 4.
Kontrola finansowa w gminie XYZ

4.1. Ogólna charakterystyka badanego podmiotu………75
4.2. Funkcjonowanie kontroli wewnetrznej w Gminie XYZ………80
4.3. Zagadnienia i przebieg kontroli………84
4.4. Wyniki kontroli………92

Zakończenie………93
Bibliografia……..97
Spis tabel………100
Spis wykresów………101
Spis rysunków………102
Zalaczniki………103


 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony