System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX 4.21/5 (19)

10 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL
1.2. Modele ZZL
1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych
1.4. Płaszczyzny polityki personalnej

Rozdział II
Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń
2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje
2.2. Formy wynagrodzeń
2.3. Struktura wynagrodzeń
2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń

Rozdział III
Proces tworzenia systemu wynagrodzeń
3.1. Metody wartościowania stanowisk pracy
3.2. Tworzenie taryfikatorów kwalifikacyjnych
3.3. Tabele
3.4. Zasady premiowania pracowników
3.5. Pozostałe składniki systemu wynagrodzeń
3.5.1. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
3.5.2. Nieobligatoryjne składniki wynagrodzenia
3.6. Dochody pozapłacowe

Rozdział IV
Charakterystyka XXX
4.1. Informacje ogólne o XXX
4.1.1. Charakterystyka struktury organizacyjnej
4.2. Charakterystyka systemu wynagradzania w XXX
4.2.1. Wartościowanie pracy
4.2.2. Zasady systemu premiowania
4.2.3. Dodatki i świadczenia związane z pracą
4.2.4. Świadczenia socjalne

Rozdział V
Analiza systemu wynagradzania – wyniki badań ankietowych.
5.1. Charakterystyka zatrudnienia w badanej firmie
5.2. Ocena systemu wynagrodzeń w badanej firmie – wyniki badań ankietowych
5.2.1. Ocena systemu wynagrodzeń w świetle opinii – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
5.2.2. Ocena systemu wynagrodzeń w świetle opinii – pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych
5.2.3. Ocena systemu wynagrodzeń w świetle opinii – pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Bibliografia
Załączniki

Oceń